012GLOBAL | INTERNATIONAL CALLS | CALL ISRAEL | CALL BRAZIL | CHEAP CALLS TO CELLULAR

שיחות לישראל

! הדרך הזולה ביותר לדבר ללא הגבלה עם ישראל

דברו ללא הגבלה

רק $29.99 לחודש

!דברו ללא הגבלה מ 4 קווים שונים

עם ארה"ב, קנדה, ישראל אנגליה ועוד    

קבלו 150 דקות לשיחות לסלולארי בישראל

מספר ישראלי פרטי

קבלו שיחות ללא הגבלה כולל

מערכת ניתוב שיחות באמצעות    

מספר ישראלי ממגוון אזורי חיוג    

לבחירתך כולל 03,04,08,09,02 ו-072    

!הצטרף עכשיו<<

דבר ללא הגבלה

רק $15.99 לחודש

,דבר ללא הגבלה עם ארה"ב, קנדה

ישראל ואנגליה    

מספר ישראלי פרטי

קבל שיחות ללא הגבלה באמצעות

מספר ישראלי ממגוון אזורי חיוג    

לבחירתך כולל 03,04,08,09,02    

ו-072    

!הצטרף עכשיו<<

מספר ישראלי

רק $12.00 לחודש

קבלו שיחות ללא הגבלה מישראל

כולל מערכת ניתוב שיחות באמצעות

מספר ישראלי ממגוון אזורי חיוג

-לבחירתך

כולל 03,04,08,09,02 ו-072

!הצטרף עכשיו<<

!לא דיברת, לא שילמת


הפתרון המושלם ללא כל תשלום חודשי עם   

התעריפים הטובים ביותר פר דקה   

להתקשר לישראל   

רק 1.5 סנט לדקה לטלפון קווי   

רק 8.5 סנט לדקה לטלפון סלולארי   

!קבל מספר ישראלי פרטי +   

!הצטרף עכשיו<<

   012Global רק עם

   אתה מקבל את הפתרון

   המשתלם ביותר לשיחות

   בינלאומיות בכלל ולשמור על

   .קשר עם ישראל בפרט

   קבל מספר מקומי וירטואלי

   בכ 50 מדינות שונות אשר

   יצלצל אצלך בנייד או בבית

   כך שהחברים והמשפחה

   יוכלו לשמור איתך על קשר

   של שיחה מקומית בלבד

   !בלבד

012Global רק עם

איכות שיחה מעולה

שירות ללא עלויות נסתרות

אין צורך בחוזה או התחייבות

חיוג ללא קודים

מספר ישראלי פרטי

שירות ניתוב אישי

שיחה מזוהה

מספר עולמי אישי