012GLOBAL | INTERNATIONAL CALLS | CALL ISRAEL | CALL BRAZIL | CHEAP CALLS TO CELLULAR

שיחות לישראל

! הדרך הזולה ביותר לדבר ללא הגבלה עם ישראל

דברו ללא הגבלה

רק $29.99 לחודש

!דברו ללא הגבלה מ 4 קווים שונים

.עם ארה"ב, קנדה, ישראל, אנגליה ועוד    

.קבלו 250 דקות לשיחה לסלולארי בישראל

.מספר ישראלי פרטי

קבלו שיחות ללא הגבלה כולל

מערכת ניתוב שיחות באמצעות    

מספר ישראלי ממגוון אזורי חיוג    

לבחירתך: 09 ,08 ,072 ,04 ,03 ,02    

!לקבלת פרטים<<

דבר ללא הגבלה

רק $15.99 לחודש

,דבר ללא הגבלה עם ארה"ב, קנדה

.ישראל,אנגליה ועוד    

.מספר ישראלי פרטי

קבל שיחות ללא הגבלה באמצעות

מספר ישראלי ממגוון אזורי חיוג    

לבחירתך כולל 03,04,08,09,02    

ו-072    

!לקבלת פרטים<<

מספר ישראלי

רק $9.99 לחודש

קבלו שיחות ללא הגבלה מישראל

כולל מערכת ניתוב שיחות באמצעות

מספר ישראלי ממגוון אזורי חיוג

לבחירתך: 09 ,08 ,072 ,04 ,03 ,02

!לקבלת פרטים<<

!לא דיברת, לא שילמת


הפתרון המושלם ללא כל תשלום חודשי עם   

התעריפים הטובים ביותר לפי דקה להתקשר לישראל   

רק 1.5 סנט לדקה לטלפון קווי   

רק 6.3 סנט לדקה לטלפון סלולארי   

. ומספר ישראלי פרטי עם מערכת ניתוב שיחות

!לקבלת פרטים<<

   012Global רק עם

   אתה מקבל את הפתרון

   המשתלם ביותר לשיחות

   .בינלאומיות

   קבל מספר מקומי וירטואלי

   בכ 50 מדינות שונות אשר

   יצלצל אצלך בנייד או בבית

   כך שהחברים והמשפחה

   יוכלו לשמור איתך על קשר

   ! של שיחה מקומית בלבד012Global רק עם

.איכות שיחה מעולה

.שירות ללא עלויות נסתרות

.אין צורך בחוזה או התחייבות

.חיוג ללא קודים

.מספר ישראלי פרטי

.שירות ניתוב אישי

.שיחה מזוהה

.מספר עולמי אישי